pSafeCer_VTEC

Diarienummer 2011-01827
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6000 M1.7
Bidrag från Vinnova 1 494 213 kronor
Projektets löptid april 2011 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att öka effektiviteten och minska tid till marknaden genom att förbättra metoder, processer, komponentmodeller och verktyg för certifiering/ kvalificering/ verifiering av säkerhetskritiska inbyggda system. pSafecer var inriktat mot de industriella domänerna fordon, anläggningsmaskiner, flyg och järnväg. Det var ett ARTEMIS JU projekt med 23 deltagande företag, universitet och forskningsinstitut från sex Europeiska länder. Slutrapport är bifogad (inkluderar utförlig beskrivning av syfte med projektet samt måluppfyllelse).

Resultat och förväntade effekter

Utvärdering av projektresultat visar på (vid utveckling och certifiering av säkerhetskritiska inbyggda system): - reducerad kostnad för kvalificering, certifiering och verifiering - ökad effektivitet (vid användande av utvecklat ramverk dvs process, komponentmodell och verktyg, för modellbaserad utveckling och certifiering). Slutrapport är bifogad (inkluderar utförlig beskrivning av resultat samt förväntade effekter) .

Upplägg och genomförande

pSafeCer var uppdelat i sju huvudarbetspaket som i sin tur var nedbrutna i sub-arbetspaket och tasks. WP1 Kravinsamling och state-of-art/state-of-practice WP2 Teknologi och process WP3 Verktygsramverk WP4 Anpassningar till olika domäner WP5 Demonstratorer WP6 Disseminering, exploatering och standardisering WP7 Projektledning Projektet präglades av fruktsamt samarbete vilket gav intressanta resultat. Projektet passerade samtliga milstolpar och fick bra betyg av deltagare, Artemis JU och av externa granskare.

Externa länkar

www.safecer.eu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.