Prototyper för en IoT-baserad servicemodell för IoT-Hissar

Diarienummer 2017-05134
Koordinator Sicada AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018 - utlysning

Syfte och mål

I projektet “Prototyper för en IoT-baserad servicemodell för hissar” så vidareutvecklas tidigare förstudieprojekt för en internetbaserad övervakningsmodul i hissars styrsystem. felanmäls hissar via telefon och projektet syftar till att hitta en lösning där fel kan upptäckas automatiskt och felanmälningar undersökas på distans så att hisserviceföretag kan utföra effektivare service. Den tekniska lösningen ska valideras och en fungerande mjukvara utvecklas i form av en webapp och kommunikationslösning. Totalt installeras 150 enheter i StorStockholm.

Förväntade effekter och resultat

Det huvudsakliga målet är att verifiera lösningen genom prototypisering. Hissbolagen ska kunna följa uppkopplade hissars felstatistik och på ett verksamhetsnaturligt sätt få felrapporter automatiskt direkt vid hissfel. Fungerande installationsprocess ska påvisas hållbar och kostnadseffektiv.

Planerat upplägg och genomförande

S:t Eriks Hiss AB och ManKan Hiss AB deltar återigen som framtida kunder för produkten i projektet och genom en agil och SCRUM-baserad utvecklingsmetodik tillsammans med dessa bolag, ska den tekniska lösningen valideras och en fungerande mjukvara utvecklas. Tvåveckorssprintar varvas med återkopplingsmöten med projektparterna för att kontinuerligt utvärdera utvecklingsarbetet och delleveranserna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.