Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prototyper för en IoT-baserad servicemodell för IoT-Hissar

Diarienummer
Koordinator Sicada AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet så vidareutvecklas tidigare förstudieprojekt för en internetbaserad övervakningsmodul i hissars styrsystem. Idag felanmäls hissar via telefon och projektet syftar till att hitta en lösning där fel kan upptäckas automatiskt och undersökas på distans för en effektivare service. Det huvudsakliga målet är att verifiera lösningen genom prototypisering. Protyper har utvecklats tillsammans med en hållbar och kostnadseffektiv installationsmodell tillsammans med en avancerad mjukvaruplattform där hissbolagen kan se relevant hissinformation/statistik och status.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hissbolagen ska kunna följa uppkopplade hissars felstatistik och på ett verksamhetsnaturligt sätt få felrapporter automatiskt direkt vid hissfel. I projektet har en webbapplikation utvecklats från grunden där en organisation kan följa de hissar som har Sicada-systemet installerat. Antal resor, nuvarande våningsplan, felstatus och ett antal andra flaggor kan övervakas på distans och vid akuta fel så skickas automatiska emails till serviceorganisationen med fullständig information för en effektiv servicehantering.

Upplägg och genomförande

S:t Eriks Hiss AB och ManKan Hiss AB deltar återigen som framtida kunder för produkten och genom en agil utvecklingsmetodik, ska den tekniska lösningen valideras och en fungerande mjukvara utvecklas. Utvecklingsmetodiken har fungerat väl, trots att bolagen är mycket operationella. Effektiva, korta återkopplingsmöten har varvats med intensiv utveckling fram till presentation av den färdiga mjukvaruplattformen. Produkten förväntas utvecklas framåt för alla framtida styrsystem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2017

Diarienummer 2017-05134

Statistik för sidan