PRotix

Diarienummer 2014-05185
Koordinator RUBICO CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 493 085 kronor
Projektets löptid november 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

PRotix var ett förstudieprojekt med mål att utreda marknadsacceptansen och intresset för innovativ teknik kring tillståndskontroll av roterande maskiner och växellådor i tung industri. Projektet har tagit fram en demonstrator för tekniken som sedan användes sedan i kontakt med intresserade företag och som underlag för workshop. PRotix anses som lyckat då ett antal nya industriparter förbundit sig till ett fortsättningsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ny ansökan om ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt med ett antal nya industriparter som är intresserade av tekniken. Resultat från projektet har även lett till en förändring av tjänstens affärsmodell för att bättre möta kundernas behov. En flexiblare lösning där kunden har möjlighet att ansvara för drift och säkerhet av analysmjukvaran är det konkreta utfallet. PRotix har även bidragit till en beställning av en riktad förstudie mot en ny industripart.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har genomförts med täta möten mellan projektparterna och med stöd från ProcessIT. Det tekniska utveckling som skett i projektet har flytit på enligt plan och den resulterade demonstratorn fyller sin funktion i projektet och kan användas vid kontakt med intresserade företag framöver. Den korta projekttiden och målsättningen att få till stånd ett fortsättningsprojekt med deadline 8 April gjorde detta till ett intensivt men stimulerande projekt att arbeta med.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.