Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Proteomiks och biomarkörer för åldrande

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 880 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - april 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Proteomiks och biomarkörer för åldrandeDetta program kommer att möjliggöra ett långsiktigt samarbete mellan min forskargrupp och en av de världsledande grupperna inom området klinisk proteomik och neurovetenskap, ledd av professor Jonas Bergquist vid Institutionen för analytisk kemi, Uppsala universitet. Under min vistelse vid Uppsala Universitet kommer jag att utveckla proteomiktekniker inom ´Proteomik och åldrandets biomarkörer´. När jag återvänder till min forskargrupp kommer vi att ha möjlighet att använda dessa metoder inom flera projekt som behandlar miljöfrågor och nya biomarkörer för att identifiera föroreningar i havet, ett område där vi redan är en av de ledande grupperna.

Långsiktiga effekter som förväntas

De särskilda målen är: 1. Söka efter biomarkörer med hjälp av shutgun proteomik och isobaric taggar för kvantifiering får åldrande. 2. Analysera könsspecifika reaktioner på åldrande. 3. Undersöka effekten av lång behandling med antioxidanter på åldrande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00996

Statistik för sidan