Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Proof of Concept: Accelerated scenario data collection for AD verification

Diarienummer
Koordinator Viscando AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationer för ett hållbart mobilitetssystem - enskilda ansökningar

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att utveckla och utvärdera förmågan hos Viscando’s stationära trafikmätningssystem att sampla trafikdata för scenariobaserad verifiering av autonoma fordon (VAF). Projektets slutsats är att både innehåll och noggrannhet i Viscando data är lämpliga för att extrahera scenarier för VAF i motorvägssituationer. Projektet bidrog även till bättre förståelse för användarfall och krav för scenariodata inom VAF. Samtidigt har effektiviteten av datainsamlingen med stationära sensorer bevisats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förmågan hos Viscando’s stationära sensorer att leverera scenariodata för VAF har demonstrerats genom följande steg: - Motorvägstrafikdata har insamlats - Noggrann geometrisk representation av trafikobjekt har implementerats - Datanoggrannheten har höjts genom förbättrade databehandlingsalgoritmer, och validerats med hjälp av noggrann referensdata insamlad i en testbil - Avsevärd förbättring I datanoggrannheten har demonstrerats. I delar av mätområdet ligger positionsfelet under 20 cm. - Framtida steg för att uppnå ännu bättre noggrannhet har identifierats

Upplägg och genomförande

Detta gemensamma projekt mellan Viscando och Zenseact har påbörjats med definitionen av användarfall för datainsamlingen, samt metoder och mått för noggrannhetsvalidering. Noggranna referensdata insamlad av Zenseact i en testbil har använts för algoritmförbättringar som implementerades i korta utvecklingssprintar, och för slutvalidering av mätnoggrannheten. Slutligen har partners reviderat den uppnådda noggrannheten och gjort en gemensam slutsats kring en klar förmåga och stark potential för Viscando systemet att kunna samla scenariodata för verifieringen av AF.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 augusti 2021

Diarienummer 2021-01135

Statistik för sidan