Projektet Appokey Validation Engine (AVE)

Diarienummer 2017-04001
Koordinator Appokey AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet AppOkey Validation Engine (AVE) syftar till att färdigutveckla och marknadsetablera en helt ny stödtjänst för tillgänglighetsgranskning av applikationer utifrån det nya EU-direktivet EN 301549. Målen är att: -Färdigställa Appokeys Prof of Concept av analystjänst för tillgänglighetsgranskning och test av applikationer som är under olika utvecklingsfaser. -Testa konceptet Appokey skarpt med utvalda företag -Se över marknadsmässiga förutsättningar och genomföra en affärsmodellering för Appokey. -Påbörja marknadsetableringen av Appokey

Förväntade effekter och resultat

Att vi i slutet av 2018 kan erbjuda och marknadsetablera en ny avancerad granskningstjänst av applikationers digitala tillgänglighet till offentliga organisationer och myndigheter samt företag. Att med AVE medverka till att öka den offentliga digitala tillgängligheten för en mångfald av människor i samhället. Öka medvetenheten hos myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer om digital tillgänglighet. Successivt påverka företag, samhällstjänster som banker m.fl. att förbättra användartillgängligheten i sina applikationer till förmån för alla användare.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt upplägg är att vi ska färdigställa Appokeys Prof of Concept och utföra ett antal tillgänglighetstester och analys av några applikationer som är under utveckling. Arbetet ska ske i nära samarbete med företag/testkunder som idag är intresserade att få prova vår kommande tjänst. Justeringar och vidareutveckling av systemet sker utifrån tester och kundernas återkoppling. Vi kommer att genomföra en affärsmodellering och att påbörja marknadsetablering utifrån genomgången affärsmodellering.

Externa länkar

Appokey ABs webbsidor med projektrapportering och information om digital tillgänglighet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.