Projektet Appokey Validation Engine (AVE)

Diarienummer 2017-04001
Koordinator Appokey AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet AppOkey Validation Engine har syftat till att färdigutveckla och påbörja marknadsetableringen en ny stödtjänst för tillgänglighetsgranskning av applikationer utifrån det nya EU-direktivet EN 301549. Vi kan konstatera att vi uppnått de mål vi satt upp att genomföra under en ganska så begränsad tidsrymd med ett lyckat resultat.

Resultat och förväntade effekter

Under hösten 2018 kan vi nu erbjuda en första version av tjänsten Appokey Validation Engines en granskningstjänst av applikationers digitala tillgänglighet för alla. Resultatet av den tillgänglighetsoptimering av applikationer som våra kunder kan göra med hjälp vår tjänst kommer i slutänden att tillfalla alla användare av applikationer. Vi ser att vi med vår kommande tjänst kan medverka till att skapa ett digitalt tillgängligt likvärdigt samhälle för många människor.

Upplägg och genomförande

Vi har färdigställt Appokeys Prof of Concept och utfört ett antal tillgänglighetstester och analyser av applikationer som är under utveckling och vidarutveckling. Arbetet har skett i nära samarbete med företag/testkunder som varit intresserade att få prova vår kommande tjänst. Justeringar och vidareutveckling av systemet har skett utifrån tester och kundernas återkoppling. Resultatet av tillgänglighetsgranskningarna har för deltagande företag varit en ögonöppnare hur eftersatt tillgängligheten för personer med funktionsvariationer är i de applikationer som testats.

Externa länkar

Ny kundwebb på gång beräknas bli klar under augusti 2018 under tiden kan du läsa om oss på vår projektwebb.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.