Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Projektet Appokey Validation Engine (AVE)

Diarienummer
Koordinator Appokey AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektet AppOkey Validation Engine har syftat till att färdigutveckla och påbörja marknadsetableringen en ny stödtjänst för tillgänglighetsgranskning av applikationer utifrån det nya EU-direktivet EN 301549. Vi kan konstatera att vi uppnått de mål vi satt upp att genomföra under en ganska så begränsad tidsrymd med ett lyckat resultat.

Resultat och förväntade effekter

Under hösten 2018 kan vi nu erbjuda en första version av tjänsten Appokey Validation Engines en granskningstjänst av applikationers digitala tillgänglighet för alla. Resultatet av den tillgänglighetsoptimering av applikationer som våra kunder kan göra med hjälp vår tjänst kommer i slutänden att tillfalla alla användare av applikationer. Vi ser att vi med vår kommande tjänst kan medverka till att skapa ett digitalt tillgängligt likvärdigt samhälle för många människor.

Upplägg och genomförande

Vi har färdigställt Appokeys Prof of Concept och utfört ett antal tillgänglighetstester och analyser av applikationer som är under utveckling och vidarutveckling. Arbetet har skett i nära samarbete med företag/testkunder som varit intresserade att få prova vår kommande tjänst. Justeringar och vidareutveckling av systemet har skett utifrån tester och kundernas återkoppling. Resultatet av tillgänglighetsgranskningarna har för deltagande företag varit en ögonöppnare hur eftersatt tillgängligheten för personer med funktionsvariationer är i de applikationer som testats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04001

Statistik för sidan