Projekt M av MiNDiGO

Diarienummer 2016-01465
Koordinator MINDIGO AB
Bidrag från Vinnova 247 389 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Målet var att generera en kund- och marknadsplan med pris- och betalningsmodeller för olika kundsegment genom att samla in data från potentiella kunder för att undersöka behov, efterfrågan och betalningsvilja. Främst undersöktes behoven inom patentdomänen genom ett flertal kundmöten vilka kartlade behov och potentiella problem som sedan låg till grund för framtagandet av en affärsplan. Marknadsundersökningarna visade på att MiNDiGOs lösning även hade potential att framgångsrikt appliceras inom andra domäner så som exempelvis utbildning, smarta städer och juridik.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visade att det fanns intresse och betalningsvilja för en mer kognitivt anpassad digital datavisualisering av komplexa informationsmängder. Att effektivisera jobbet på patentbyråer är alltid eftersträvansvärt, det som också framkom var att en slags B2B-lösning gentemot företag med mycket IP kan vara fördelaktigt. Affärs- och prismodellen utvecklades i förhållande till hur kunderna betalar för sina lösningar idag men med nytänkande i processen för att göra erbjudandet attraktivt. Ett antal leads främst inom patent, utbildning och juridik skapades genom projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med marknadsanalyser och för att samla in konkret kunddata genomfördes ett flertal intervjuer med potentiella kunder inom främst patent men även inom utbildning, juridik och smarta städer. Dessa hölls både i Sverige och internationellt för att skapa en global bild av behov och problem. Det utvecklades en affärsplan med olika betalningsmodeller för kundsegmenten, denna uppdaterades kontinuerligt utefter det dataunderlag som genererades under projektet. En internationell PCT-ansökan lämnades även in under projekttiden i syfte att skydda värdefullt IP.

Externa länkar

MiNDiGOs hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.