PROJEKT Kunskapsspridning LEKA

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har syftat till att öka spridningen av forskningsresultat från VINNOVA i samhället genom att producera en bok baserad på nyligen genomförda projekt inom forskningsprogrammet LEKA. Boken har mottagits väl i såväl akademi som industri och såväl den tryckta upplagan av boken som dess digitala version har rönt stor efterfrågan.

Resultat och förväntade effekter

Den framtagna boken har på ett mycket påtagligt sätt bidragit till att öka spridningen av forskningsresultaten som genererats inom ramen för forskningsprogrammet LEKA. Detta har lett till att resultaten från LEKA-projekten nått en publik långt utanför de i forskningsprojekten medverkande företagen. Vidare har resultaten via bearbetning och popularisering fått en form som gör dem både mer tillgängliga och användbara för personer i industrin som arbetar med innovationsverksamhet.

Upplägg och genomförande

Det innehållsmässiga arbetet har utförts av bokens två huvudförfattare, som fokuserat på att förtydliga och koordinera de olika bidragen. övergripande utformning och koordinering av involverade företag har utförts av Stiftelsen IMIT, i nära samverkan med VINNOVA. IMIT har tillsammans med VINNOVA organiserat lanseringsseminarierna i Göteborg och Stockholm. IMIT har producerat ett temanummer av tidningen ´Management of Innovation and Technology´ och distribuerat den till omkring 20000 beslutsfattare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03693

Statistik för sidan