PROJEKT Kunskapsspridning LEKA

Reference number 2011-03693
Coordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Funding from Vinnova SEK 325 000
Project duration October 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Detta projekt har syftat till att öka spridningen av forskningsresultat från VINNOVA i samhället genom att producera en bok baserad på nyligen genomförda projekt inom forskningsprogrammet LEKA. Boken har mottagits väl i såväl akademi som industri och såväl den tryckta upplagan av boken som dess digitala version har rönt stor efterfrågan.

Results and expected effects

Den framtagna boken har på ett mycket påtagligt sätt bidragit till att öka spridningen av forskningsresultaten som genererats inom ramen för forskningsprogrammet LEKA. Detta har lett till att resultaten från LEKA-projekten nått en publik långt utanför de i forskningsprojekten medverkande företagen. Vidare har resultaten via bearbetning och popularisering fått en form som gör dem både mer tillgängliga och användbara för personer i industrin som arbetar med innovationsverksamhet.

Approach and implementation

Det innehållsmässiga arbetet har utförts av bokens två huvudförfattare, som fokuserat på att förtydliga och koordinera de olika bidragen. övergripande utformning och koordinering av involverade företag har utförts av Stiftelsen IMIT, i nära samverkan med VINNOVA. IMIT har tillsammans med VINNOVA organiserat lanseringsseminarierna i Göteborg och Stockholm. IMIT har producerat ett temanummer av tidningen ´Management of Innovation and Technology´ och distribuerat den till omkring 20000 beslutsfattare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.