Project Way of Life

Diarienummer 2014-02087
Koordinator Ekonomiska föreningen för Dream Foundry - Sandviken
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har med hjälp av ert bidrag från programmet ´Forska & Väx´ kunnat utföra en etapp i vår planerade förstudie. Vi har skapat en genomförandeplan där teamet begav sig ut för att intervjua bland annat studerande i olika åldrar och att besöka verksamheter för arbetslösa ungdomar runt om i Sverige. Första etappen var att fördjupa oss i marknadsundersökningen. Vi har valt att fokusera på -Om produktens värdeerbjudanden stämmer överens med kundens behov -Att använda sig av ytterligare en plattform på webben -Hur mycket kunden är villig att betala

Resultat och förväntade effekter

Responsen från personerna vi kommit i kontakt med har varit positivt. De tycker att produkten har varit visuellt lockande och funktionellt uppfyller ett behov i jämförelse med konkurrenter. Att använda sig av ytterligare en plattform skulle inte vara ett problem med tanke på att Way of Life tillämpas med andra sociala nätverk som Facebook, Twitter, Instagram med flera. Materialet efter den första etappen har gett oss klarare riktlinjer för hur vi kan finslipa produkten. Den har även gett svar på hur sidan kan inkludera fler branscher.

Upplägg och genomförande

Personer vi har intervjuat är antingen redan etablerade eller på god väg att bli det inom sin bransch. De jobbar exempelvis med olika hjälporganisationer, idrottsmän, entreprenörer, musiker eller inom forskning. En del av det samlade intervjumaterialet blir en inspirationsfilm. Genom filmen väcker vi ett intresse hos allmänheten och ger oss en möjlighet till att själva skapa ett finansiellt utgångsläge för utvecklingen av plattformen. Vi har även skapat en överläggande design på hur prototypen av produkten ska se ut (referens: vårt dokument diarienummer 2014-04975).

Externa länkar

Sidan är under uppbyggnad. Den bör vara uppe senast den 9:e november.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.