Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Project BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Lunds kommun Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 333 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - oktober 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

I Brunnshög skapas en smartare och mer hållbar framtid runt de 40 000 människor som ska bo och arbeta där. Brunnshög ska vara en världsledande livs-, innovations- och forskningsmiljö. Ett europeiskt föredöme för hållbar stadsutveckling med plats för liv och rörelse där autonoma och delade mobilitetstjänster för människor och varor är naturliga och integrerade. I Brunnshög möter du framtiden. Projektets målsättning är att etablera autonoma och delade fordon som visar hur kombinerad mobilitet kan ändra invanda beteenden, reducera privatbilism och främja hållbar stadsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

Projektet etablerar utprövade affärsmodeller som knyter samman transportlösningar understödda av en modern digital infrastruktur och fordon med hög komfort, robusthet och personlig integritet. Projektet utforskar och implementerar innovativa lösningar för laddinfrastruktur och effektbalansering, samt inspirerar till vidare samarbete kring autonoma och delade transportlösningar. Inledningsvis genomförs en förstudie med syfte att planera för en stegvis etablering, Säkerställa ett genomförande och etablera en samverkansplattform för involverade intressenter.

Planerat upplägg och genomförande

Datainsamling och analys: Förutsättningar och mål, Mobilitetsbehov, Tekniska lösningar och mognadsgrad, Legala frågor. Konkludera: Definiera Brunnshögs framtida mobilitetslandskap. Dokumentera: Ansök om stöd för implementering av Brunnshögs mobilitetsekosystem. Ge rekommendationer för systematiska förändringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 maj 2023

Diarienummer 2022-01741

Statistik för sidan