Prognosverktyg för materialförsörjning

Diarienummer 2014-06167
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Syftet är att utveckla unika tjänster för en smartare förvaltning av jord- och bergmaterial baserat på en vidareutveckling av ett prognosverktyg för bedömning av materialflöden. Affärspotentialen har bedömts och funnits stor. Detta har styrkts i och med att flera presumtiva kunder har uttryckt ett stort behov av att samordna sin materialförvaltning och också gett oss information om vilka typer av tjänster de kan behöva.

Resultat och förväntade effekter

Behovet av en samordnad materialhantering är stort hos exploateringskontor i löpande projekt och som stöd för dialog med politiker och förvaltningar. Kunskapen om nyttan med samordnad hantering av jord- och bergmaterial hos vissa presumtiva kunder är låg och hanteringen starkt nedbruten till enskilda projekt. Slutsatsen är att behovet är stort, det kan klargöras med verktyget och att det finns behov av flera tjänster för konkreta åtgärder samt att den målgruppen är portföljägare och stora projekt.

Upplägg och genomförande

I projektet identifierades aktörer och möten med potentiella kunder inom den offentliga sektorn genomfördes. Detta ledde till att mycket nyttig information kom fram om behovet av en samordnad hantering och hur prognosverktyget kan användas som kärna för att utveckla tjänster då en samordnad materialförvaltning ska realiseras. En viktig analys är att vi bör vända oss till portföljägare (aktörer som har rådighet över flera byggprojekt) och ägare av stora projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.