Produktionslyftet 3.0 - ansökan för den nationella verksamheten 2015-2016

Diarienummer 2014-06050
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Ambitionen för Produktionslyftet 3 var att nå större genomslag genom en omfattande regional verksamhet samt en stabil och kvalitetssäkrad nationellt sammanhållen struktur där också en kontinuerlig utveckling av innehåll och arbetssätt sker. Övergripande mål: 1.Gemensamt system för kvalitetssäkring 2.Ömsesidigt samarbete med aktörer med liknande initiativ 3.Metodik och arbetssätt för att möta en bredare målgrupp 4.Metodik för att kvalificera nya aktörer 5.Regional samsyn och drivkraft för att bygga, äga och driva projekt 6.Vård av befintligt förtroendekapital och nätverk

Resultat och förväntade effekter

-135 seminarier/presentationer med ca 4 300 deltagare/1 500 företag. -14 kurser i Lean produktion på 7,5 hp med 331 deltagare -Nya kurser som tagits med: Lean ledarskap, Lean produktionslogistik och Lean Kata. -Genomfört tio Utvecklingsprogram och fem Fördjupningsprogram i företag. -Effekterna av företagsprogrammen bedöms som mycket goda och i många fall avgörande för respektive företags framtid. -Metodiken har löpande utvecklats med nya element och versionsuppdateringar. -Endast några regionala projekt har beviljats och då med en liten andel för Produktionslyftet.

Upplägg och genomförande

Produktionslyftet är en sammanhållen nationell och regional verksamhet med nationell kvalitetssäkring, utveckling och koordinering samt drivkraft i åtta regioner med samverkan mellan forskningsinstitut, lärosäten, IUC:er, Teknikföretagen, IF Metall och andra regionala aktörer. Vi har tre tydliga områden i arbetet ut mot företagen. Initialt skapas motivation hos företagen för att utveckla sina verksamheter. Som ett nästa steg erbjuds de utbildning till företagsinterna resurser. Den tredje delen är coachning i det praktiska arbetet i deras förändringsprocess.

Externa länkar

Produktionslyftets hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.