Produktionsklusterkonferens 2016 - Produktion2030

Diarienummer 2016-02744
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet var att ordna en framgångsrik konferens 2016, för att där skapa en mötesplats för produktionsutveckling av världsklass där svenska aktörer från industri och forskning kunde mötas. Konferensen den 11 - 12 maj 2016 mötte mycket väl det övergripande målet den kombinerade hög klass på presentationer med ett högt deltagande (168 personer). Fördelningen av deltagarna visar på en stor bredd; 45 % av deltagarna kom från industrin, 29 % från akademin, 22 % från institut och andra forskningsaktörer och 4 % från offentlig sektor.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen har som syfte att sprida kunskap om det senaste inom produktionsutveckling. Direkta projektresultat: Projekt finansierade av Produktion2030 presenterades under konferensen Produktion2030 deltog i utställningen med material om kommande utlysning Produktion2030 angavs i inbjudan och tackades för stödet under konferensen. Marknadsföringen av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 under konferensen bidrar till att göra Produktion2030 välkänt av fordonsindustrin samt skapar underlag för fler sökande till Produktion2030:s utlysningar.

Upplägg och genomförande

Konferensen arrangerades av The Swedish Manufacturing R&D Clusters, bestående av FoU-aktiva verkstadsföretag som är verksamma i Sverige, ledande FoU-organisationer, VINNOVA, FFI Hållbar Produktion och Swerea AB. Den 11 maj presenterades: Formning, fogning, ytbehandling, montering, logistik, geometri- och kvalitetssäkring Den 12 maj presenterades: Komponenttillverkning, produktions- och underhållsledning, additiv tillverkning och digital tillverkning.

Externa länkar

Hemsida för Produktionsklustren med länk i höger spalt till konferensen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.