Produktionsänglar bryggning för utrullning

Diarienummer
Koordinator SÖDERTÄLJE SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 580 000 kronor
Projektets löptid april 2020 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Syfte och mål

Produktionsänglar stöttar startups som ska skala upp en fysisk produkt från prototyp till serieproduktion. Produktionsänglar bidrar även till att öka kunskapen om industrialisering/scale up hos innovationsbolag samt bidrar till att befintliga tillverkare kan hitta nya kunder och produkter att tillverka. Syftet är att stötta startups att ta sin fysiska produkt från prototyp till serieproduktion, målet med den här projektfasen är vidareutveckling av konceptet Produktionsänglar samt förbereda och genomföra en pilot för en utrullning på nationell nivå.

Förväntade effekter och resultat

Produktionsänglar som koncept ska stärka innovationssystemet med möjlighet att utvidga på nationell basis därför ska projektet i denna fas genomföra en pilot och föreslå ett upplägg för en nationell utrullning av konceptet, etablera och utveckla samarbeten med aktörer för att vidareutvecklas och vara redo att växlas upp nationellt i Sverige. Projektet ska stödja och coacha startups med fokus på att utforma en produktionsstrategi som stödjer beslut såsom köpa/sälja, produktionslokalisering, val av leverantörer och kompetensutveckling

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas av Södertälje Science Park (SSCP) med projektledare samt i stark samverkan med KTH Södertälje. Det operativa projektupplägget består av 3 arbetspaket: Paket 1: Vidareutveckling av koncept samt fortsatt stöd för startups-bolag. Paket 2: Förberedelse och genomförande av en pilot på annan ort i Sverige för att förbereda för en nationell utrullning av konceptet. Paket 3: Utvärdering och uppföljning av deltagare i Produktionsänglar samt förbättring av arbetsprocessen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 april 2020

Diarienummer 2020-01008

Statistik för sidan