Produktion2030 svensk plattform för KIC Added Value Manufacturing

Diarienummer 2015-06877
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 155 950 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att informera och engagera svenska aktörer inom tillverkningsindustri, akademi och forskningsinstitut om möjligheterna med den Europeiska plattformen för innovation, kompetensutveckling och tillväxt inom produktionsområdet, KIC Added Value Manufacturing. En viktig förutsättning för att engagera svenska aktörer var att dessa skulle ha ett stort inflytande i KIC:en. Förutsättningarna ändrades av EU varför projektet avslutades i mars 2016. Ansvarig är programkontoret för Produktion2030.

Resultat och förväntade effekter

Information om KIC AVM har tagits fram och framförts till större industriföretag, samt till akademi (Produktionsakademien) och forskningsinstitut (RISE). Kommunikationsmaterial har tagits fram, artiklar och nyhetsbrev har skrivits och två workshops har genomförts: på Swerea IVF samt på Teknikföretagen. I mars 2016 beslutade programkontoret att avsluta projektet. Orsak var ändrade villkor från EU som reducerade Sverige och svenska aktörers möjlighet att påverka och styra KIC:en.

Upplägg och genomförande

Projektet följde planen fram till mars 2016, då programkontoret beslutade att avsluta projektet, fem månader tidigare än planerat. Beslutet att kraftigt begränsa antalet aktörer med inflytande i KIC:en togs på EU-nivå. Här fanns det ingenting vi i Sverige kunde göra. Konsekvensen av det tidigare avslutet innebär att det finns pengar kvar i budgeten för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.