Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktion av nästa generations drivlinor i Sverige

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 487 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för projektet har varit att kartlägga och sammanställa vilka åtgärder som krävs för att säkra en effektiv och hållbar produktion av elektriska drivlinor i Sverige. Projektet har identifierat ett förslag till en lösning som huvudsakligen består av (1) snabb utvecklingsmetodik, (2) rekonfigurerbar produktion (3) Virtuell produktionsutveckling. Människan, strukturer, kompetens och jämställdhetsperspektiv är naturligt integrerad i de olika dellösningarna. Förutsättningar för genomförande av ett steg 2 har också samanställts. Ett väl fungerande konsortie har formats.

Långsiktiga effekter som förväntas

De projektparter som ingått i steg 1 samt de tillkommande parterna i ett steg 2 är väl förberedda att anta utmaningen och utveckla dellösningarna för en kommande implementation. Förberedelser pågår för det fortsatta arbetet genom att ett utvecklingslab sätts upp i anslutning Assar Industrial Innovation Arena där projektparterna erbjuds synnerligen goda möjligheter till innovativ samverkan. Inom projektet har kunskapsbehov identifierats, dellösningar beskrivits samt planer och logik för ett fortsatt samverkansprojekt sammanställts.

Upplägg och genomförande

Konsortiet har utöver kontinuerliga kontakter projektparterna emellan haft månadsvisa projektmöten där samverkan och uppföljning skett kopplat till arbetspaketen. Detta har medfört att ett konsortie med goda förutsättningar för fortsatt arbete har formats. Information delas med stort förtroende och projektparterna kan därför samverka med "högt i tak" på ett sätt där goda idéer verkligen kan tas till vara. Ur jämställdhetshänseende har projektet hela tiden legat inom 40/60 i könsfördelning och deltagande från EDCS har hjälpt till att belysa jämställdhetsperspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 mars 2017

Diarienummer 2017-01237

Statistik för sidan