Produktifiering av ny kondenseringsteknologi - ett språng för luftavfuktningsmarknaden

Diarienummer
Koordinator Airwatergreen AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att möjliggöra start på försäljning och intäkter för företaget genom att göra företagets första produkt attraktivare än konkurrenterna och därmed säljbar. Specifikt var målet att öka produktens fuktupptagningskapacitet. Detta mål har nåtts och produktens konfiguration har gett produkten en överlägsen prestanda gentemot konkurrenterna. Försäljning har påbörjats i september och därmed har även företagets försäljning nu kommit igång, vilket var projektets syfte.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att företaget har fått fram en mycket konkurrenskraftig produkt på marknaden vilken kan lanseras på marknaden och börja generera intäkter för företaget. Förväntade effekter av detta är att företaget kan öka sin omsättning, nå breakeven och därefter börja generera vinst och växa ytterligare.

Upplägg och genomförande

1. Inledningsvis gjordes matematiska luftflödessimuleringar som kunde användas som underlag vid framtagandet av en fysisk prototyp. 2. Därefter har konsulter ritat/konstruerat maskinen vilket sedan skickades på tillverkning hos kontraktstillverkare. 3. Parallellt har hjälp tagits hos konsulter för att utveckla styrsystemet som kan styra maskinen. 4. Slutligen har prototypen installerats, testats och utvärderats i ´verklig´ miljö ute hos kunder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.