Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Producentansvar i circulära flöden inom textil- och modebranschen

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Science Park Borås
Bidrag från Vinnova 417 992 kronor
Projektets löptid juli 2019 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Övergripande målet är att bidra till att producentansvar harmoniserar med hållbar cirkulär ekonomi och värdeskapande i textila värdekedjor så att kommersiella möjligheter för materialåtervinning skapas. Sverige ska införa producentansvar för textil. En förutsättning för att detta ska bidra till omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi är att berörda branscher verkar för samsyn kring utmaningarna. Verktyg behövs så företag kan agera rätt utifrån resurseffektivitet och värdeskapande. Konsumenterna har en viktig roll i hur textilier tas vidare i cirkulära värdekedjan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet bidrar till att producentansvar harmoniserar med hållbar cirkulär ekonomi och värdeskapande i textila värdekedjor. De effekter som förväntas på sikt är att resurseffektiviteten inom branschen förbättras och att det skapas system för textilflöden som hanterar återbruk, återvinning för att minimera mängden avfall. Det möjliggör också fler cirkulära affärsmodeller. Genom detta bidrar projektet till att Sverige är ett föregångsland i omställningen till cirkulär ekonomi i en internationell kontext. Samtliga resultatmål som sattes upp för etapp1 har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Första etappen delades upp i 4 arbetspaket: WP1 - Sammanställa och utvärdera relevanta initiativ. WP2 Omvärldsbevakning, följa utvecklingen i frågan, och knyta intressenter till eventuell etapp 2 WP3 - Scenarier & Verktygslåda, Skissa fram scenarion, analysera vilket/vilka scenarios att utveckla i etapp 2 samt identifiera verktygslådans delar. WP4 Projektledning, sammanställer planen för etapp 2. Genom workshops, litteraturstudier och möten med intressenter har vi kunnat uppnå förväntat resultat, lärt oss mycket och hittat intressanta lösningar att vidareutveckla.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 december 2021

Diarienummer 2019-02431

Statistik för sidan