Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PRODKOMP, Konkurrenskraftiga PRODuktionsprocesser för multimaterialKOMPonenter

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2015-03716sv.pdf (pdf, 287 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte och mål var att ge de inblandade företagen beslutsunderlag för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av produktionsprocesser för hybridstrukturer med metall och komposit. Detta kan anses uppfyllt genom att det ena konceptet, borstål/komposit, är planerat att tas vidare till en fullstor projektansökan där tillverkningsprocessen ska utvecklas till TRL 5-6. För det andra konceptet, aluminium/komposit, finns en del utmaningar som gör att de involverade företagen pga. begränsade resurser i dagsläget föredrar ytterligare forskning på lägre TRL.

Långsiktiga effekter som förväntas

För det koncept som är planerat att tas vidare har projektet lett till en tillverkningsprocess som i dagsläget befinner sig på TRL 3-4 med god potential att i ett fortsättningsprojekt nå TRL 5-6. Den tänkta tillverkningsprocessen är dessutom mycket effektiv och automatiserbar på ett sätt som tillverkningsprocesser för kompositmaterial traditionellt inte är. De förväntade effekterna efter ett fortsättningsprojekt är att de involverade företagen ska ha tillräcklig kunskap (från ett tillverkningsperspektiv) för att kunna offerera och starta tillverkning av hybridstrukturer.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Swerea SICOMP men en stor del av det praktiska arbetet har utförts av de industriella parterna. I och med att det finns en konkurrenssituation mellan vissa parter i projektet har de gemensamma mötena inte gått in i detaljerade tekniska lösningar inom företagens kärnvärden utan behandlat frågor av gemensamt intresse för alla inblandade parter. Istället har specifika tekniska detaljer kring produktionsprocessen diskuterats i mindre arbetsmöten inom de två arbetspaketen. Som forskningsinstitut har dock Swerea SICOMP haft insikt i båda arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2020

Diarienummer 2015-03716

Statistik för sidan