Processutveckling för produktion av GMP-certifierade terapeutiska mesenkymala stamceller från fostervatten

Diarienummer 2018-01045
Koordinator LONGBOAT EXPLORERS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla processtekniken for produktion av TAF-MSC genom att utveckla en GMP-kompatibel process. Detta kommer att ske genom att hoja det initiala MSC-utbytet och genom att oka proliferationen i en GMP-anlaggning.

Förväntade effekter och resultat

Den stora givarbasen samt det hoga utbytet av MSC per givare och den neonatala kvaliteten av MSC fran fostervatten erhallen vid kejsarsnitt (TAF) dvs TAF-MSC ger en bra bas for Longboats verksamhet med att producera GMP-certifierade. Med hjalp av ett nytt uppsamlingssystem har Longboat anvant TAF for att extrahera högkvalitet MSC. Nar projektet ar klart planerar Longboat att skala upp processen for validering och produktion av TAF-MSC för kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

1. Förbättrad cellbindningskapacitet för att öka TAF-MSC-proliferation (Q3 2018) 2. Att kontrollera TAF-MSC:s tillväxtpotential i olika medier (Q3 2018) 3. Att undersöka TAF-MSC-proliferation under hypoxi tillstånd (Q4 2018) 4. Bedömning av optimala lagringsförhållanden för TAF-MSC (Q1 2019)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.