Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Processutveckling för produktion av GMP-certifierade terapeutiska mesenkymala stamceller från fostervatten

Diarienummer
Koordinator LONGBOAT AMNIOTICS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var processutveckling för framställning av terapeutiska mesenkymala stamceller (MSC) med GMP-kvalitet från fostervatten (TAF). Målet var att få en process som skulle kunna skalas upp för validering och produktion av TAF-MSC i en GMP-anläggning. I synnerhet undersöktes cellodlingsbetingelser såsom cellodlingsytmaterial, media och syrgasnivåer såväl som kryogena lagringslösningar för celler.

Långsiktiga effekter som förväntas

Efter det framgångsrika genomförandet av detta projekt fokuserar nu Longboat på MSC-produktion enligt GMP. Detta projekt har redan börjat med byggnation av en GMP-klassad produktionsanläggning på Medicon Village, Lund. Anläggningen beräknas vara färdig i juni och fullt fungerande i slutet av året.

Upplägg och genomförande

För att öka TAF-MSC utbytet, undersöktes de optimala GMP-kompatibla cellodlingsytmaterialen och cellodlingsmedierna. Tillväxtpotential i tio kommersiellt tillgängliga GMP-kompatibla media testades och de bästa utvaldes. Test av TAF-MSC tillväxt under hypoxiska förhållanden visade att hypoxi kunde användas i processen. GMP-kompatibla frysmedia testades. Ett GMP-kompatibelt medium från en kommersiell källa befanns vara överlägsen den konventionella frysblandningen avseende cellåtervinning och viabilitet efter lagring och efterföljande upptining.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01045

Statistik för sidan