Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Processimulering av presshärdning - Värmeöverföring och friktion i glidande kontakter (PROCSIM 3)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 380 517 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2008-04077.pdf (pdf, 280 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte är att ta fram modeller som beskriver värmeövergång och friktion i samband med formning och härdning av borstål i pressverktyg (presshärdning).

Långsiktiga effekter som förväntas

De modeller för värmeövergångstal och friktion som utvecklats ska implementeras i FE-koden LS-Dyna som används för termomekaniska simuleringar av presshärdningsprocessen. Utvecklade modeller för processmodellering förväntas kunna prediktera slutlig form, materialstruktur och materialegenskaper med högre precsion än idag. Projektet förväntas även reducera tiden för utveckling av nya produkter och processtekniker tack vare en förväntad högre noggrannhet i simuleringarna. Projektet bidrar till att stärka Gestamp HardTechs konkurrenskraft på en kraftigt växande global marknad av presshärdade detaljer till fordonsinsustrin. Luleå Tekniska Universitet stärker även sin roll som ett av de världsledande universiteten inom området simulering av presshärdning.

Upplägg och genomförande

Forskningsarbetet utföra på Luleå Tekniska Universitet under ledning av Professor Mats Oldenburg. Experiment och industriell implementering av modeller i FE-kod utförs på Gestamp HardTech.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04077

Statistik för sidan