Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Bidrag från Vinnova 5 593 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2013-02416sv.pdf (pdf, 1260 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var följande: från att ha konstaterat att det finns ett samband mellan monteringsergonomi och geometrisk kvalitet avsåg detta projekt att utforska på vilket sätt de står i relation till varandra samt fortsätta med nästa steg och ta fram industriellt utvärderade demonstratorer. Projektets mål var att skapa metoder och verktyg för proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion. Detta mål har uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har tagit fram industriellt verifierade demonstratorer med mer funktionalitet än som var intentionen i projektbeskrivningen. Det finns också tydliga metodbeskrivningar för hur dessa skall användas. Genom förbättrade möjligheter att redan under tidig produktutvecklingsfas kunna identifiera potentiella kvalitets- och ergonomirisker kan ökad effektivitet uppnås och kostnader reduceras. Vår bedömning är att detta kan förväntas resultera i förbättrad arbetsmiljö, ökad lönsamhet och förbättrad konkurrensförmåga.

Upplägg och genomförande

Metodmässigt har projektet byggt på fallstudier och utgått från verkliga kvalitetsproblem hos de medverkande fordonstillverkarna Volvo Car Group, Volvo GTT och Scania CV. Forskningen har baserats på tidigare kvalitetsdata och på data från ett antal nya produktkoncept. Syftet var att få ett stort urval för att kunna generalisera resultaten. Projektet delades in i tre delprojekt: 1: Geometrisk kvalitet 2: Monteringsergonomisk kvalitetssäkring och monteringskomplexitet 3: Verktyg för proaktiv monteringsergonomisk och geometrisk kvalitetssäkring för hållbar produktion

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 februari 2020

Diarienummer 2013-02416

Statistik för sidan