ProActAbility

Diarienummer 2014-03429
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Mätning är centralt för systematisk förbättring. Detta projekt har behandlat en ny typ av mätning i produktutveckling. Projektets mål var att öka kunskapen om de resurser som behövs för att hantera produktutvecklingsprojekt proaktivt genom mäta, analysera och agera på veckodata av viktiga framgångsfaktorer. Projektet har utvecklat en plattform som stödjer mätning och analys av framgångsfaktorer för utvecklingsprojekt i realtid som ger förutsättningar för data-driven kontinuerlig förbättring.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till kunskapsökning i relation till befintlig forskning kring mätning och även utvecklat två plattformar, en experimentell för dataanalys och en kommersiell för mätning och data-driven förbättring. I arbetet har 6 företag deltagit och i flera av dessa har projektet haft direkt påverkan på deras utvecklingsprojekt och strategiska förbättringsarbete. Projektet har också resulterat i en plattform som knoppats av i bolaget Prindit AB, som engagerat 7000 användare i 14 olika länder.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit en samverkan mellan två forskningspartners och sex företag. Arbetet har organiserats i fem arbetspaket, som i sin tur har initierat olika studier, i huvudsak kvantitativa men även kvalitativa. I dessa har industrin deltagit i olika grad. Delar av resultaten har utvecklats och utvärderats empiriskt med hjälp av en experimentplattform för analys av mätdata och även publicerats vetenskapligt. Projektet har, trots flera förändringar bl a omorganisationer, levererat överträffande resultat.

Externa länkar

Proactability-projektets hemsida på RISE SICS web.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.