Pricise prissättning med precision

Diarienummer 2015-01684
Koordinator PRICEGAIN AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag 2015-03-24

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram PRICISE - en innovativ, webbaserad plattform för arbetet med modern och kundvärdebaserad prissättning. Projektets aktiviteter har uppnått denna målsättning. Under projektets gång har vi genomfört samtliga aktiviteter som presenterades i ansökan. Produkten är redo för storskalig marknadsföring och lansering.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av projektet möjliggör för PriceGain att kunna lansera en innovativ och unik produkt avsedd för en internationell marknad. Produkten tar PriceGain till en ny nivå: företaget etablerar ett nytt affärsområde och en starkare kompetensbas för fortsatt innovation. Vi etablerar vår egen marknadsnisch och definierar ny state-of-the-art inom system för prisoptimering. PRICISE stärker PriceGains långsiktiga konkurrenskraft och tillväxtmöjlighet, såväl i Sverige som internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i fyra arbetspaket. Projektet inleddes med att genomföra en marknadsstudie för att avgöra marknadspotentialen för den nya produkten (AP1). Under AP2 har vi definierat kravspecifikationen, arbetsflödena och användargränssnittet för PRICISE. Under AP3 har vi tagit fram den praktiska designen av systemet. Projektet avslutades med en användarstudie med en referenskund då PRICISE testades i en operativ miljö. Testresultat har använts för att optimera plattformens funktioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.