Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Price Edge - TINC

Diarienummer
Koordinator Price Edge Solutions AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Målet innan Acceleratorn var optimera företaget för tillväxt samt påbörja en etablering på den amerikanska marknaden. Detta är uppfyllt med marginal. Genom att tillbringa 4 veckor i Silicon Valley och träffa mentorer, samarbetspartners och andra startups har vi skaffat oss värdefulla insikter om vad som krävs för etablering i USA, hur vi kan förbättra vår marknadsföring och säljarbete för snabbare tillväxt.

Resultat och förväntade effekter

Som en direkt följd av projektet har vi också etablerat kontakt med flertalet samarbetspartners som vi löpande har kontakt med och får stöd av kring frågeställningar om främst försäljning. Överlag har vi fått en tydligare bild av vad vi säljer och vilka som kommer att köpa vår tjänst, samt hur vi ska använda det i marknadsföring och försäljning. Vi har också kunnat etablera en lokal närvaro i USA via kontor och ett kraftigt utökat nätverk.

Upplägg och genomförande

Programmet bestod i flertalet workshops som berörde olika ämnen för utveckling av företaget. Genom att alla workshops görs gemensamt så har vi skapat kontakt med övriga deltagande företag och genom dessa lärt oss extra mycket genom deras erfarenheter. Utöver detta gavs vi möjlighet att boka individuella möten med mentorer. Mentormötena gav ett stort värde och fungerade som ett mycket bra komplement till programmets workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 september 2017

Diarienummer 2017-03702

Statistik för sidan