Price Edge - TINC

Reference number
Coordinator Price Edge Solutions AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration September 2017 - November 2017
Status Completed
Venture Acceleration TINC

Purpose and goal

Målet innan Acceleratorn var optimera företaget för tillväxt samt påbörja en etablering på den amerikanska marknaden. Detta är uppfyllt med marginal. Genom att tillbringa 4 veckor i Silicon Valley och träffa mentorer, samarbetspartners och andra startups har vi skaffat oss värdefulla insikter om vad som krävs för etablering i USA, hur vi kan förbättra vår marknadsföring och säljarbete för snabbare tillväxt.

Expected results and effects

Som en direkt följd av projektet har vi också etablerat kontakt med flertalet samarbetspartners som vi löpande har kontakt med och får stöd av kring frågeställningar om främst försäljning. Överlag har vi fått en tydligare bild av vad vi säljer och vilka som kommer att köpa vår tjänst, samt hur vi ska använda det i marknadsföring och försäljning. Vi har också kunnat etablera en lokal närvaro i USA via kontor och ett kraftigt utökat nätverk.

Planned approach and implementation

Programmet bestod i flertalet workshops som berörde olika ämnen för utveckling av företaget. Genom att alla workshops görs gemensamt så har vi skapat kontakt med övriga deltagande företag och genom dessa lärt oss extra mycket genom deras erfarenheter. Utöver detta gavs vi möjlighet att boka individuella möten med mentorer. Mentormötena gav ett stort värde och fungerade som ett mycket bra komplement till programmets workshops.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.