PRESEPE

Diarienummer 2018-00464
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 474 800 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Syfte och mål

Projektets ska förbereda för och utvärdera möjligheterna för en HORIZON 2020 ansökan inom området cybersäkerhet och integritet i elektriska kraft och energisystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en projektansökan, som i sin tur förväntas leda till ett europeiskt projekt som utvecklar och demonstrerar el- och energisystems motståndskraft mot cyberattacker. Projektets slutmål är att göra el- och energisystemen säkrare och motståndskraftiga mot olika säkerhets- och integritetsattacker som utförs på olika nivåer. Dessa säkerhets- och integritetslösningar stöds av ett händelseshanteringssystem och förväntas ge rekommendationer för certifiering och standardisering inom cybersäkerhet.

Planerat upplägg och genomförande

I denna studie kommer vi att identifiera och närma oss svenska och europeiska industripartners som arbetar inom el- och energisystem. Partners ska vara intresserade av och ha kompetens för att förbättra säkerhet och integritet i sina tekniska och affärsmässiga tillgångar. Vi kommer även att genomföra informationsinsamling för att definiera de exakta säkerhets- och integritetshot och problem som ska behandlas i det efterföljande projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.