Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PRESEPE

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 326 841 kronor
Projektets löptid mars 2018 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att skapa en ram för en konkurrenskraftig internationell projektansökan till utlysningen H2020 SU-DS04-2018-2020 Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES). Projektansökan (som har fått namnet SECUREPES) lämnades in 2018-08-28. Konsortiet består av 16 partners från Sverige, Nederländerna, Portugal, Spanien, Italien och Kroatien och har ett starkt industrideltagande, god täckning av nödvändig kompetens och en DSO som koordinator.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi hoppas att projektet kvalificerar sig för EU-finansiering. Besked förväntas under januari 2019. Det tilltänkta projektet har en löptid på 3 år och kommer, vid positivt finansieringsbesked, att starta i början av 2019. Inom projektet kommer nya innovativa cybersäkerhetslösningar att utvecklas och testas och demonstreras i tre pilot/demo-anläggningar.

Upplägg och genomförande

Studien utfördes i fyra faser. 1) Inventering av möjliga svenska och europeiska industripartners, i synnerhet sådana som skulle kunna erbjuda stora testanläggningar. 2) Tillsammans med partners, samla in relevanta hot mot säkerhet och integritet i EPES. 3) Hitta ytterligare partners så att konsortiet besitter all nödvändig och relevant kompetens. 4) Definiera de verktyg och metoder som arbetet på att säkra EPES ska bygga på. Med detta arbetssätt lyckades vi skapa ett ramverk för lösningar av intresse för EPES-industrin och att samla ett mycket starkt konsortium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 mars 2018

Diarienummer 2018-00464

Statistik för sidan