Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

PRESEPE

Reference number
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 326 841
Project duration March 2018 - August 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att skapa en ram för en konkurrenskraftig internationell projektansökan till utlysningen H2020 SU-DS04-2018-2020 Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES). Projektansökan (som har fått namnet SECUREPES) lämnades in 2018-08-28. Konsortiet består av 16 partners från Sverige, Nederländerna, Portugal, Spanien, Italien och Kroatien och har ett starkt industrideltagande, god täckning av nödvändig kompetens och en DSO som koordinator.

Expected effects and result

Vi hoppas att projektet kvalificerar sig för EU-finansiering. Besked förväntas under januari 2019. Det tilltänkta projektet har en löptid på 3 år och kommer, vid positivt finansieringsbesked, att starta i början av 2019. Inom projektet kommer nya innovativa cybersäkerhetslösningar att utvecklas och testas och demonstreras i tre pilot/demo-anläggningar.

Planned approach and implementation

Studien utfördes i fyra faser. 1) Inventering av möjliga svenska och europeiska industripartners, i synnerhet sådana som skulle kunna erbjuda stora testanläggningar. 2) Tillsammans med partners, samla in relevanta hot mot säkerhet och integritet i EPES. 3) Hitta ytterligare partners så att konsortiet besitter all nödvändig och relevant kompetens. 4) Definiera de verktyg och metoder som arbetet på att säkra EPES ska bygga på. Med detta arbetssätt lyckades vi skapa ett ramverk för lösningar av intresse för EPES-industrin och att samla ett mycket starkt konsortium.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 7 March 2018

Reference number 2018-00464

Page statistics