PREP

Diarienummer 2014-01933
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 550 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Syfte och mål

Forskningsprojektet syftar till att utveckla en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö för att genomföra en omfattande modellbaserad prognos för anrikning av primära mineralresurser.

Förväntade effekter och resultat

Resultat av projektet ska vara en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö som möjliggör att göra prognos för anrikning av primära mineralresurser. Sådant system ska förbättra primärt resursutnyttjande, minska avfall och utsläpp, och göra processering mer energi- och vatteneffektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket: 1) Fyndighetsmodellering 2) Modellering av krossnings- och malningsprocesser 3) Modellering av koncentrationsprocesser 4) Etablering av simuleringsmiljö 5) Fallstudier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.