Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PREP

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 550 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med FoU-arbetet var att utveckla en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö för att genomföra omfattande modellbaserade prognoser för förbättrat utnyttjande av primära mineralresurser. Delmålen som uppnåtts har varit utveckling av en geometallurgisk blockmodell, implementering av partikelbaserade processmodeller, samt validering av metoder och modeller via fallstudier för olika fyndigheter. I lösningen ingick även utveckling och implementering av olika numeriska metoder och verktyg.

Långsiktiga effekter som förväntas

Karakterisering för fallstudier har genomförts. En geometallurgisk blockmodell har utvecklats som kombinera geologiska parametrar med anrikningstekniska egenskaper. Detaljerade modeller för kul- och autogenkvarnar samt krossar har utvecklats och implementerats inom HSC programvaran. Anrikningsprocesserna modellerades med hjälp av shortcut metoder. HSC har vidareutvecklats mot partikel-baserad simulering. Blockdata har använts tillsammans med processmodellerna för att optimera produktionen under tidsberoende variationer (malmkvalitet/olika processer).

Upplägg och genomförande

FoU-arbetet inom PREP delades upp i två delar, metodutveckling (experimentella och numeriska metoder, modeller) och validering med industriella data. Därför har projektet strukturerats i fem tekniska arbetspaket för (i) fyndighetsmodellering, (ii) modellering av krossnings- och malningsprocesser, (iii) modellering av koncentrationsprocesser, (iv) etablering av simuleringsmiljö samt (v) case studies. Projektet utfördes i samarbete mellan LKAB, Boliden Mineral AB, Zinkgruvan, Outotec, Chalmers universitet och Luleå tekniska universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 januari 2020

Diarienummer 2014-01933

Statistik för sidan