PREP

Diarienummer 2014-01933
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 4 550 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Syfte och mål

Forskningsprojektet syftar till att utveckla en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö för att genomföra en omfattande modellbaserad prognos för anrikning av primära mineralresurser.

Förväntade effekter och resultat

Resultat av projektet ska vara en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö som möjliggör att göra prognos för anrikning av primära mineralresurser. Sådant system ska förbättra primärt resursutnyttjande, minska avfall och utsläpp, och göra processering mer energi- och vatteneffektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket: 1) Fyndighetsmodellering 2) Modellering av krossnings- och malningsprocesser 3) Modellering av koncentrationsprocesser 4) Etablering av simuleringsmiljö 5) Fallstudier

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.