Prediktering av oxidationsegenskaper - experiment och modellering

Diarienummer 2015-03445
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Energi och Material
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram realistiska modeller för oxidationsprocessen av stål/rostfritt stål/FeCrAl -legeringar vid hög temperatur. Målet med modellerna är att bidra till snabbare utveckling av nya material/legeringsstrategier. Förbättrat korrosionsskydd kan leda ett minskat och mer effektivt materialutnyttjande. Realistiska modeller för oxidationsprocessen kan även leda till förbättrad livstidsprediktering för befintliga legeringar och ett mer optimalt resurs- och materialutnyttjande.

Förväntade effekter och resultat

Realistiska simuleringsmodeller som kan prediktera förmågan att motstå korrosion vid höga temperaturer. Ett modelleringsverktyg förväntas kunna:
- Snabba på materialutvecklingen av högtemperaturstål.
- Snabbare möjliggöra förbättrade funktioner i material
- Primärt och sekundärt korrosionsskydd.
- Förbättra förutsägelser av legeringarnas livslängd vid given temperatur och miljö.
- Bidra till hållbara lösningar inom nyckelbranscher som energiutvinning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser att ta fram realistiska modeller för oxidationsprocessen genom att kombinera välkontrollerade oxidationsförsök, högupplösande mikroskopi/mikroanalys samt termodynamisk- och kinetisk modellering. Detta innefattar simuleringsmodeller av det primära skyddet (oxiden) för de tre viktigaste oxiderna, nämligen järnoxid, kromoxid och aluminiumoxid, samt hastighetsbestämmande faser i mer komplexa miljöer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.