Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prediktering av oxidationsegenskaper - experiment och modellering

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Energi och Material
Bidrag från Vinnova 3 999 639 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utveckla modeller som kan användas för kvantitativa simuleringar av högtemperaturkorrosion. Ett delmål har varit att utveckla simuleringsmodeller för det primära skyddet (oxiden) för oxiderna järnoxid, kromoxid och aluminiumoxid. Detta har genomförts och testats mot modellegeringar och kommersiella legeringar med gott resultat. Vidare har en första ansats att modellera det sekundära skyddet för rostfria stål och FeCrAl legeringar genomförts enligt plan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utvecklingen av simuleringsmodellerna själva samt utvecklingen av mjukvaror för dessa modeller öppnar möjligheter för materialdesign, livstidsanalyser och materialval. För att påskynda utvecklingen av högtemperaturstål samt förbättra materialvalet för de applikationer som representeras av projektpartnerna, kommer modellering att vara en viktig aspekt. Projektresultatet är ett första steg i genomförandet av modellering av högtemperaturkorrosion.

Upplägg och genomförande

Forskningsstrategin har varit att kombinera välkontrollerade korrosionsexperiment, mikroskopi med hög upplösning och mikroanalys med termodynamisk och kinetisk modellering. En nyckelkomponent i projektuppsättningen har varit partner som är aktiva inom olika forskningsområden (modellering och högtemperaturkorrosion). Detta upplägg tillsammans med företag som täcker hela värdekedjan har visat sig vara mycket fruktbar för att utveckla modellerna och tolka resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2015-03445

Statistik för sidan