Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Predictive Movement

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för system- och rymdteknik
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Predictive Movement (PM) syftar till att skapa en konkurrensneutral digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av AI. I första etappen ska projektet lösa samhällsutmaningen med paketleveranser på landsbygderna. Projektet har utvecklat en fungerande digital plattform enligt målbeskrivning, utöver det har vi även tagit fram en digital tvilling för att få förståelse för de disruptiva idéerna som plattformen står för och därmed underlätta implementering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utvecklat en AI-baserad plattform för samordning av gods. Tekniken har testats i Ljusdal och samordningen i Pajala. Svårigheter i affärsmodellerna identifierades under processens gång, vilket ledde till att vi utvecklade en digital tvilling som tillämpades i Arjeplog och Västervik. I Västervik testades även drönartransporter. Projektet har även föreslagit en ny affärsmodell för paketleveranser och bistått med konkreta förslag på ny reglering av branschen.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av plattformen har följt en explorativ process, som utgick från användarnas behov och som följdes av småskaliga experiment som testats på användarna för att lära mer om problem och hinder. Tre fysiska tester har genomförts då PM utvecklats, efter sista testet såg vi att det största hindret var rädsla för förändring och nya affärsmodeller för den disruptiva idén. Då föddes idén att utveckla en digital tvilling där tester kan göras i en virtuell miljö. Under det tredje fysiska testet genomfördes även en innovationsprocess för utveckling av den nya affärsmodellen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2022

Diarienummer 2019-04727

Statistik för sidan