Precise: Enabling smart, small and inexpensive biochips

Diarienummer 2016-02008
Koordinator Mercene Labs AB
Bidrag från Vinnova 1 184 100 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - april 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16

Syfte och mål

Projektet riktar sig mot biochipmarknaden där ny biochip, med integrerad mikrolektronik, sensorer och mikrofluidik möjliggör små snabba och smarta diagnostikapparater. Fokus ligger på att ta fram en ny tvåstegshärdande fotoresist med unika lågtemperaturs limegenskaper, vilket möjliggör helt nya diagnostiska chip. Utvecklingen sker i ett samarbete mellan svenska och argentinska forskningscenter och företag.

Förväntade effekter och resultat

Den nya fotoresisten medger sammanfogning av biochip vid 40 °C. Vid dessa låga temperaturer överlever proteiner, celler och antikroppar, men vid högre temperaturer dör celler och proteiner denatureras vilket förhindrar rationell tillverkning av biochip. För biotechföretag är detta revolutionerande och de kan enkelt skapa kanaler och reservoarer i ett första steg och sedan limma fast ett leock i ett andra steg utan att använda höga temperaturer eller adhesiv.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet inbegriper tre steg: utveckling på lab, labtillverkning/testning av biochip, och storskaliga tester i en renrumsmiljö med wafer-skale tillverkning. En testutrustning som medger utvärdering av fotoresistens egenskaper kommer att installeras och enstaka biochip kommer att tillverkas på lab. Så snabbt som möjligt kommer dock testerna och tillverkningen att flyttas till industriella partners fabriker.

Externa länkar

A new family of UV and heat cured thermoset polymers developed specifically for lab-on-chips manufacturing.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.