Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet är att få fram ett hård- och mjukvarubaserade system för inhämtning och analys av positioneringsdata som möjliggör bättre logistiska lösningar sparar stora summor för sjukvården. Systemet skall i realtid kunna ta emot en mängd signaler och ge mer exakt lokalisering (ned till 1 meter) och kan spåra användare och objekt och lägger grunden för ett varierat utbud av kontextmedvetna applikationer. Lösningarna skall verifieras i behovsbaserade test-bäddar för bättre optimerade flöden för såväl människor och objekt inom sjukvården i Skåne.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kart- och positioneringsmetoderna skall vara konstruerade för att hantera en informationsintensiv verkligheten med begränsad beräkningskapacitet. Autonoma och robusta algoritmer, sensorer, hård- & mjukvara Positionsbaserad optimering av logistiska flöden av människor och objekt inom sjukvården. Utvecklad demonstrator som ritar upp lokaler och multipla rörliga objekt som med en eller flera modaliteter navigerar med denna inmätta infrastruktur. Utveckla relevant hård- och mjukvara för att generera, analysera och visualisera adekvat mätdata

Upplägg och genomförande

Genom att synkronisera samverkansprojektet med resultatet av Tag On kommer vi att vinna mycket tid som vi annars behövt lägga på behovsdefiniering och användarstuder. Inom ramen för Locate IT kan vi i stället fokusera på att ta fram den tekniska tjänstelösning som vi syftar till att utveckla. Ev organisatoriska svårigheter kan snabbare överbryggas och man kan snabbare nå en nivå där vi iterativt kan implementera och testa den nya, mer granulära positioneringslösningen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00379

Statistik för sidan