Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pre-study to identify feasible and sustainable method/s to produce advanced 3D composite material

Diarienummer
Koordinator Fureho AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade som mål att identifiera och undersöka utveckling av hållbara metoder för produktion av den utvecklade 3D-materialen samt förbättra materialets kvalitet. Framsteg kring projektets mål har gjorts: a) En potentiell lösning har identifierats och arbetsprincipen utvecklats, och b) materialets kvalitet har stabiliserats samt validerats av kund.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en bra basis för vidareutveckling mot vårt huvudsakliga mål att utveckla en skalbar affärsmodell som möter marknadsbehovet samt stödjer adoption av materialet.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att parallellt driva två delprojekt. Genom att hålla kunden i fokus har dem aspekter som är mest kritiska för att möjliggöra adoption av materialet enligt deras specifika krav prioriterats. De erhållna resultaten har validerats av dem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00761

Statistik för sidan