Pre-DFEA2020 and Pre-MOZART II

Diarienummer 2009-00049
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Avd 94120
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI