Praktikprogram i nanoteknik

Diarienummer 2014-03535
Koordinator Lunds universitet - Fysiska Institutionen
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att växla upp pågående aktiviteter och att utveckla ett hållbart långsiktigt industripraktikprogram öppet för alla doktorander vi nanometerkonsortiet (löpande ca. 100 st.). De specifika målen är att utveckla logistiken, det lagliga ramverket, finansieringsplaner, att öka industripartnerskap och att etablera en effektiv infrastruktur för att följa utveckling, presentera exempel, framgångar och prestationsindikatorer samt att spåra doktorander efter avslutat program.

Resultat och förväntade effekter

Att utveckla ett hållbart industripraktikprogram i nanoteknologi som involverar ett starkt konsortium av svenska och internationella företag och stora forskningsorienterade organisationer. Med fokus på utmaningar inom den privata sektorn kommer programmet att ge doktorander erfarenhet i entreprenörskap, marknadsdriven FoI och den kunskapsbaserade ekonomin. Visionen är att skapa en ny Europeisk standard för industripraktik och att öppna nya arbetsmarknader för morgondagens högt utbildade personal.

Upplägg och genomförande

Arbetet är fokuserat på fyra huvudområden: 1) Praktikprogrammets logistik - utveckling av nödvändiga procedurer och lagliga ramverk för att placera doktorander på praktik inom svenska och internationella företag; 2) Hållbarhetsaspekter - svara på frågor om finansiering och hur praktikprogrammet med nanoteknologi kan ge mervärde för företag; 3) Utvärdering av deltagare, utveckling och prestationer, samt; 4) Interaktionsevent och kontaktytor för akademi-industri inom nanoteknologi

Externa länkar

Håller på att flyttas till ett nytt webhotell

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.