Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin

Diarienummer
Koordinator MINALYZE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

QA/QC rutiner har definierats i samråd med deltagande parter. Skanningsteknologin har demonstrerats både hos Minalyze och på avstånd. Skanningsrutiner för nya projekt har upprättats genom ett flertal genomförda skanningsprojekt Underlag för effektanalys har insamlats och diskuterats med parter som deltagit i projektet En workshop har genomförts för att inspirera studenter. Ett tiotal geologstuderande vid olika lärosäten deltog. Projekt samt parter för eventuellt framtida konsortium i fullskaleprojekt är identifierade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga borrkärnor som skickats till Minalyze inom projektet har skannats och resultaten motsvarar de förväntningar som satts upp och de mål som angivits vid projektstart. Många av de effekter som förväntats har kunnat verifieras av deltagande industriella parter.

Upplägg och genomförande

Borrprover från ett flertal olika projekt från ett antal aktörer skickades till Minalyze och skannades inom uppsatt tidsram. Genomförandeplanen följdes väl och upplägget fungerade bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-00918

Statistik för sidan