Portal för Restvärmeinnovationen

Diarienummer 2016-05055
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att skapa en digital plattform för tävlingen Restvärmeinnovationen som ger en community för tävlingens medverkande och arrangörer för att sprida och koordinera tävlingen. Målet är att plattformen ska bidra till att vi får 100 tävlingsbidrag i tävlingens första öppna steg och att den bidrar till att de tävlande kan hitta partners för välfungerande team. Plattformen ska också bidra till att ge bättre kvalitet och flöde i tävlingens två avslutande steg genom att stötta utvecklingsprocessen och skapa ökade kontaktytor mot investerare och andra intressenter.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet av detta projekt är att innovationstävlingen Restvärmeinnovationen ska få ett effektivare och bättre genomförande, att det blir fler inskickade bidrag, bättre och mer kompletta tävlingsteam och att hantering av tävlingsbidragen genom hela processens tre steg blir effektivare och säkrare. Vår förväntan är att den digitala plattform vi ska sätta upp och använda ska bidra till att ge ett genomförandenära resultat av tävlingen och till att ett antal anläggningar blir finansierade och genomförda inom något eller ett par år efter att tävlingen har avslutats.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ska utforma och lansera en digital portal för stöd till och genomförande av tävlingen Restvärmeinnovationen och som ska lanseras i januari 2017. Kampanjen för lansering och spridning av tävlingen kommer att stödjas genom våra parters omfattande kommunikationskanaler. Vi kommer att arrangera seminarier och nätverksträffar dels på ett antal nordiska universitet för att rekrytera tävlingsteam bland studenter och dels med affärs- och investerarnätverk runt om i Norden för att rekrytera finansiärer och affärsparter för genomförande av tävlingens resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.