Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Portal för Restvärmeinnovationen

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att skapa en digital plattform för tävlingen Restvärmeinnovationen som ger en community för tävlingens medverkande ocharrangörer för att sprida och koordinera tävlingen. Detta mål har uppfyllts väl genom hemsidan http://www.climate-kic.org/events/open-innovation-urban-food-from-residual-heat/.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen Restvärmeinnovationen ska ge lösningar för små produktionsanläggningar för grönsaker och fisk som utnyttjar restvärme och som kan lokaliseras urbant. Projektet med Portal för restvärmeinnovationen är ett stödprojekt till själva tävlingen men har gett förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande. Detta projekt har gett möjlighet att sprida information om tävlingen så att det kom in 46 förslag från 21 olika länder i tävlingens steg 1 och att administrera tävlingen och inlämningarna i dess olika steg.

Upplägg och genomförande

Tanken var att, förutom att ta fram själva den digitala plattformen för tävlingen, fördela ansvaret för att ta fram informationsmaterial och göra en kommunikationsplan för tävlingen mellan tävlingens parter. Det har till dels fungerat men kommunikation och kommunikationsmaterial har varit en stor uppgift och som har fått genomföras med stöd från projektledningen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05055

Statistik för sidan