Polymera fiberkompositers termomekaniska beteende vid brand

Diarienummer 2015-01468
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Fire Research, Borås
Bidrag från Vinnova 212 400 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt - våren 2015

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram materialdata för sandwichelement av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur. De temperaturberoende materialegenskaperna ska användas för verifiering av en beräkningsmodell (FE-modell) för brandpåverkade sandwichelement för fartyg- eller bostadstillämpningar. Målet var att ta fram en begränsad mängd materialegenskaper vid förhöjd temperatur. I projektet har planerade provningar genomförts och en provuppställning har skapats virtuellt (FE-modell) och kalibrerats mot provningsresultaten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat mekaniska egenskaper för sandwich av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur men framförallt kunskap om provnings- och simuleringsmetodik för brandpåverkade lättviktskonstruktioner av sandwich. Välutvecklade provnings- och beräkningsmodeller möjliggör viktoptimering av befintliga brandgodkända produkter men är även viktigt i utvecklings- och godkännandefasen av nya lättviktskonstruktioner för fartyg- och bostadstillämpningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan ett tekniskt forskningsinstitut och två industriföretag från olika branscher, varvsindustrin och byggindustrin. Vidare så har provnings- och beräkningsaktiviteter interagerat. Kunskapsutbytet har därmed varit stort mellan de olika disciplinerna i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.