Polymera fiberkompositers termomekaniska beteende vid brand

Diarienummer 2015-01468
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Fire Research, Borås
Bidrag från Vinnova 212 400 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2014-06295-en

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram materialdata för sandwichelement av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur. De temperaturberoende materialegenskaperna ska användas för verifiering av en beräkningsmodell (FE-modell) för brandpåverkade sandwichelement för fartyg- eller bostadstillämpningar. Målet var att ta fram en begränsad mängd materialegenskaper vid förhöjd temperatur. I projektet har planerade provningar genomförts och en provuppställning har skapats virtuellt (FE-modell) och kalibrerats mot provningsresultaten.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat mekaniska egenskaper för sandwich av polymera fiberkompositer vid förhöjd temperatur men framförallt kunskap om provnings- och simuleringsmetodik för brandpåverkade lättviktskonstruktioner av sandwich. Välutvecklade provnings- och beräkningsmodeller möjliggör viktoptimering av befintliga brandgodkända produkter men är även viktigt i utvecklings- och godkännandefasen av nya lättviktskonstruktioner för fartyg- och bostadstillämpningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbetsprojekt mellan ett tekniskt forskningsinstitut och två industriföretag från olika branscher, varvsindustrin och byggindustrin. Vidare så har provnings- och beräkningsaktiviteter interagerat. Kunskapsutbytet har därmed varit stort mellan de olika disciplinerna i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.