Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Policylab skatteverket

Diarienummer
Koordinator Skatteverket - Skatteverket, HUVUDKONTORET
Bidrag från Vinnova 530 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Hur kan vi genom ett policy lab undersöka hur vi får fler privatpersoner att deklarera inkomster från uthyrning av privatbostad? Att testa ett nytt arbetssätt, policylab, i syfte att kunna hantera företeelser inom delningsekonomin. Vi har fått fram ett antal prototyper, rekommendationer och en bra kompassinriktning, för lämpliga åtgärder att närmare undersöka för en slutlig lösning på frågan.

Resultat och förväntade effekter

- Ett antal rekommendationer för slutliga lösningar? Ja det har vi fått och planerar hur vi ska gå vidare med dessa - Väl paketerade användarinsikter och behov? Ja i den analys som gjordes av konsulten samt i de insikter som nämns ovan under projektsammanfattning och som vi bedömer värdefulla att arbeta vidare utifrån. - Annan typ av evidens från slutanvändaren? Insikter i behovet att skatteprocessen tydligare behöver vara en (naturlig) del av kundprocessen (uthyrning) för att det ska bli lätt att göra rätt och i rätt tid. - Se ovan

Upplägg och genomförande

Förberedelserna var omfattande och tog tid, dels att sälja in iden i organisationen, vilket berodde på att det var oprövad mark och lite oklart vad vi skulle göra, och dels att det krävde framförhållning för att kunna få med sig rätt deltagare från flera olika avdelningar. Det tog även tid att formulera caset. När konsulten kom in i bilden klarnade arbetet och upplägget. Först identifiera kundprocessen med bla stöd av djupintervjuer som sedan blev bakgrundsmaterial till den tredagarssprint i idégenerering och protypande som följde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 december 2017

Diarienummer 2017-05320

Statistik för sidan