Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PNAzymes and other RNA Cleaving Nanoconstructs

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Bidrag från Vinnova 2 170 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Artificiella Ribonukleaser kan bli värdefulla inom biologisk/medicinsk forskning, diagnostik och för behandling av sjukdomar. För att dessa genetiska mediciner skall kunna fungera behöver de bli effektivare och dessutom få hjälp med att komma in i cellerna. För att utveckla dessa system har projektledaren utfört forskning om peptid nukleinsyre-baserade artificiella ribonukleaser (PNAzymes) där bland annat magnesium-, zink- och koppar-baserade system ingår. Forskningen har också syftat till att förbättra cellulär import av PNA och andra oligonucleotider.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat en ny grupp av PNAzymer med vilka vi lyckats uppnå en signifikant förbättring av RNA-klyvningshastigheten. De skräddarsydda konstgjorda enzymer som tillverkats är kapabla att sekvens-selektivt klyva RNA målsekvenser. I enlighet med vår projektplan har vi jobbat med metodutvekling och studerat oligonukleotidtransport in i celler. Utöver dessa mål har vi jobbat med utveckling av PNA sensorer och inhibering av mikro-RNA med hjälp av PNA klämmor. Projektet har varit lyckat och hittills genererat 11 vetenskapliga publikationer medans ytterligare fler är på väg.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i tre olika delmål rörande på PNAzyme-utveckling. Vi nådde framsteg i samtliga delmål. Tillsammans med samarbetspartners har vi utvecklat nya peptid-nukleinsyre baserade artificiella ribonukleaser (PNAzymer) med ökad aktivitet och biokompatibilitet. Projektledaren har haft ansvar för utvecklingen av dessa artificiella enzymer och fört forskningen framåt. Sammantaget har projektets genomförande varit mycket lyckat och dessutom resulterat i ett utökat nätverk av samarbetsparners. Projektledaren söker finansiering för vidare studier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01342

Statistik för sidan