Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

PNAzymes and other RNA Cleaving Nanoconstructs

Reference number
Coordinator Karolinska Institutet - Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Funding from Vinnova SEK 2 170 000
Project duration December 2011 - August 2018
Status Completed

Important results from the project

Artificiella Ribonukleaser kan bli värdefulla inom biologisk/medicinsk forskning, diagnostik och för behandling av sjukdomar. För att dessa genetiska mediciner skall kunna fungera behöver de bli effektivare och dessutom få hjälp med att komma in i cellerna. För att utveckla dessa system har projektledaren utfört forskning om peptid nukleinsyre-baserade artificiella ribonukleaser (PNAzymes) där bland annat magnesium-, zink- och koppar-baserade system ingår. Forskningen har också syftat till att förbättra cellulär import av PNA och andra oligonucleotider.

Expected long term effects

Vi har utvecklat en ny grupp av PNAzymer med vilka vi lyckats uppnå en signifikant förbättring av RNA-klyvningshastigheten. De skräddarsydda konstgjorda enzymer som tillverkats är kapabla att sekvens-selektivt klyva RNA målsekvenser. I enlighet med vår projektplan har vi jobbat med metodutvekling och studerat oligonukleotidtransport in i celler. Utöver dessa mål har vi jobbat med utveckling av PNA sensorer och inhibering av mikro-RNA med hjälp av PNA klämmor. Projektet har varit lyckat och hittills genererat 11 vetenskapliga publikationer medans ytterligare fler är på väg.

Approach and implementation

Projektet delades upp i tre olika delmål rörande på PNAzyme-utveckling. Vi nådde framsteg i samtliga delmål. Tillsammans med samarbetspartners har vi utvecklat nya peptid-nukleinsyre baserade artificiella ribonukleaser (PNAzymer) med ökad aktivitet och biokompatibilitet. Projektledaren har haft ansvar för utvecklingen av dessa artificiella enzymer och fört forskningen framåt. Sammantaget har projektets genomförande varit mycket lyckat och dessutom resulterat i ett utökat nätverk av samarbetsparners. Projektledaren söker finansiering för vidare studier.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2011-01342

Page statistics