Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plattformssäkerhet för kritiska infrastrukturer

Diarienummer
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att förse samhälle och industri med resurssnåla, säkra och öppna plattformslösningar baserade på virtualiseringsteknologi för säkerhets- och safety-kritiska infrastrukturer. Projektets fortsättning fokuseras på en säker, praktiskt användbar, virtualiserad COTS plattform baserad på ARM med verifierbara säkerhetsegenskaper vilka ska kunna Common Criteria (CC) certifieras på höga assuransnivåer. Den säkra plattformen ska kunna utgöra en bas för utveckling av resurssnål och effektiv inbyggd säkerhetsfunktionalitet i kritisk infrastruktur och produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

En säker och resurssnål virtualiserad plattform med relaterade management funktioner och design mönster skapar förutsättningar för snabb och effektiv produktutveckling av inbyggda system där det krävs hög och verifierad säkerhet. Detta leder till ökad säkerhet i kritiska tillämpningar där säkerhetskraven redan är satta men också till möjligheter att öka säkerhetsnivån rent generellt och inom nya tillämpningsområden.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts som en traditionell förstudie med en behovsinventering bland parterna, kravsammanställning, marknadsanalys, nya tillämpningsområden och en state-of-the-art studie, vilket utgjort grund för ett förslag på produktutformning. Projektkonstellation har varit stabil under arbetet men knutit till sig nya intressenter till ett samverkansprojekt. Kontakter med kravställare och behovsägare på myndighetssidan (MSB, PTS, MUST) i Sverige har etablerats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00847

Statistik för sidan