Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plattform för MMIC baserade THz system

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 12 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ämnar skapa en plattform för design och realisering av kostnadseffektiva THz system för applikationer inom trådlös kommunikation, radiometri, och radar. Basen i systemen är baserade på de senaste halvledarteknologierna bl a 50nm GaAs-mHEMT, 45nm CMOS, och GaAs Schottky MMIC (Microwave Monolithic Integrated Circuit). Genom att använda MMIC-teknologier samt komponenter som ej kräver kylning, skapas en grund för massprocerbar elektronik som på sikt kan göra THz-området ekonomiskt intressant även för en massmarknad. Helt nya applikationer förväntas därför uppstå inom områden som medicin, miljöteknik, radiokommunikation för extremt höga datatakter, fordonssäkerhet (e.g. Intelligent Night Vision System), ´safety-security´, sensorer, processövervakning etc.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet är inriktat på att använda de senaste avancerade kommersiella halvledarteknologierna för framtida applikationer inom radiokommunikation, radiometri, och radar.

Upplägg och genomförande

Projektet består av tre delar beroende på frekvensområde 1 mHEMT MMIC design (50-350GHz) 2 Schottky diod MMIC-process (300-1000GHz) 3 Byggsättsintegration De högintegrerade kretsarna integreras in i ett byggsätt som medger kombinering med andra aktiva MMIC samt passiva strukturer exv antenn, vågledare, filter, kopplare, hybrider, biaserings och skyddskretsar. Byggsättet bildar en funktionell modul som kan användas direkt av samarbetspartners som arbetar med systemintegration. Planerade moduler är bl a mottagare/sändare mellan 70-500 GHz.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02955

Statistik för sidan