Plattform för direkttillverkning av mikrokomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte med projektet var att konstruera en skalbar generisk plattform för direkttillverkning av funktionella mikrosystem. Enligt vårt koncept tillverkas hela mikrosystemet inklusive paketering med samma plattform. Funktionella material och kanaler kapslas direkt in i komponenten. Kombinationen generisk och skalbar plattform innebär att tid och kostnad att utveckla prototyp till att starta storskalig produktion minskar jämfört med existerande produktionsteknik. Additiv tillverkning kan erbjuda betydande minskningar i energiförbrukning och utsläpp.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat plattform för additiv direkttillverkning av funktionella 3D mikrokomponenter. Tekniken är potentiellt möjligt att skala upp till massproduktion. Det går kombinera olika material i samma komponent och bygga in funktioner. Med hjälp av suspension innehållande finkornigt pulver kan man tillverka komponenter med hög ytfinhet och god tolerans som minskar behovet av efterbearbetning för att nå slutlig form och tolerans. Plattformen har potential att bli en framtida utrustning för direkttillverkning av funktionella mikrokomponenter.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i nära samarbete med Digital Metal - tillverkare av 3DP utrustning, Höganäs - pulverleverantör med stor marknadskännedom och Sensic - en slutanvändare som kan ställa funktionella krav och utvärdera slutresultatet. Slutresultatet i projektet var bygga en demonstrator som visar ett framtida tillämningsområde: elektronikbyggsätt till kemiska gassensorer som skall placeras i kemiskt tuffa miljöer och tåla höga temperaturer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.