Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plastform - digital plattform för utbyte av spillmaterial

Diarienummer
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - Energy Design
Bidrag från Vinnova 498 848 kronor
Projektets löptid november 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Lösning är en digital plattform som sammankopplar företags spillmaterial (plast) med efterfrågan hos tillverkningsföretag. Målet har varit att kartlägga vilka behov som funnits hos partnerföretagen mfl. Enkätsvar från SPIFs och IKEMs medlemmar har gett en ökad förståelse för spillmängder, kostnader och önskemål. I projektet har vi tillsammans med alla projektparter arbetat fram centrala krav på plattformen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Enligt vår enkät har plastföretag idag en specifik mängd spill som behöver hanteras. Det kräver ekonomiska resurser samtidigt som det inte är hållbart att slänga värdefullt material. Enligt Mälarplast skulle en effektiv användning av plattformen kunna minska det brännbara materialet med 25-30%. Det unika är att plastproducenter kommer nära källan till spillet vilket gör att de får tillgång till ett utbud av ren plast med väldigt hög spårbarhet, vilket i sin tur kraftigt ökar möjligheterna att använda spillet till nya plastprodukter där ett annat företag kanske har rätt produkttyp.

Upplägg och genomförande

En GAP-analys av fyra plattformar och en tilltänkt plattform (Oogskaart, Recycla, Hyllvärmare, Off2Off och Pi-Skalp) har gjorts genom intervjuer med ansvariga. Ytterligare plattformar har kartlagts på en matrix med parametrarna postkonsument/postproducent (lodrätt) och manuell matchning/automatisk matchning (horisontellt). Deltagande projektaktörer har intervjuats angående affärsmodeller och informationen har placerats på en business kanvas. Resultaten har diskuterats i referensgrupp med deltagare från Recycla, Naturskyddsföreningen, Rangsells, ABB och RISE.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03844

Statistik för sidan