Planeringsprojekt innovationsledning - systematisk innovationsarbete i offentlig sektor

Diarienummer 2013-05189
Koordinator Motala kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsprojektet har varit att upprätta en projektplan för en fullskalig implementering av ett innnovationssystem i Motala kommun. Projektplanen är upprättad och har utgjort grunden för en ny ansökan hos Vinnova. En projektplan är upprättad och en ansökan är inlämnad till Vinnova den 20 mars 2014. Full måluppfyllelse.

Resultat och förväntade effekter

Genom tilldelade medel har Motala kommun haft resurser för att med stöd av konsult och en kvalitativ intern process ta fram en kvalificerad ansökan för ett implementeringsprojekt Ansökan är upprättad och inlämnad den 20 mars 2014.- nu inväntas Vinnovas beslut.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet har identifierat och planerat centrala delar för ett framgångsrikt och systematiskt innovationsarbete. Detta har också inneburit att samordna de aktörer som utgör Motala kommuns partners dvs organisationsföreträdare och forskare representerande Regionförbundet östsam och Linköpings universitet (Helix). Planeringsprojektets kreativa workshops har bedrivits med ett stort engagemang från deltagare från alla förvaltningarna. Genom denna process har kunskapen från deltagarna vunnits och implementeringsprojektet förankrats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.