Planeringsbidrag för EIC2015: Electricity Innovation Challenge 2015

Diarienummer 2014-04375
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 65 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som mål haft att planera innovationstävlingen EIC2015 som tar sikte på de unika möjligheter som framtida elektrifierad busstrafik har att bidra till fördubblingsmålet för kollektivtrafiken. Målet har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en systematisk plan för genomförandet av EIC2015. Planen omfattar genomförandeplan, resursplan och ansökan för finansiering. För att delfinansiera tävlingen kommer konsortiet söka finansiering från Vinnova. För att utveckla särskild tävlingsinfrastruktur (tex tävlingswebb) kommer konsortiet söka annan finansiering. Ett konsortium med 18 organisationer har skapats för att möjliggöra tävlingen. En effekt av planeringsprojektet är även att Electricity ser tävlingen som en årligen återkommande process under demonstrationsarenans livstid.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande har organiserats i fem faser: 1 projektering, 2 workshop 1 ´vaska fram byggstenar´ med konsortiet, 3 förädling av plan, 4 workshop 2 validera ´koncept´ med konsortiet, 5 finalisering av plan och ansökan. I dessa faser har metodik använts som utvecklats av Viktoria Swedish ICT och Interactive Swedish ICT. Erfarenhet och verktyg för design av prisdriven (prize challenge) innovation från NESTA har även använts för att organisera arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.