Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Planering NITREM

Diarienummer
Koordinator DUCIT INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 265 544 kronor
Projektets löptid februari 2017 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med planeringsprojektet var att kunna hämta in avgörande information för färdigställandet av en ansökan till EIT Raw Materials utlysning ´KAVA upscaling projects´. Syftet har uppfyllts helt då en ansökan inlämnades till EIT Raw Materials i slutet av mars. Målet var att ansökan skulle beviljas medel för ett uppskalningsprojekt i Malmberget. Beslut om finansiering lämnas under sommar 2017 och vi har stora förhoppningar på anslag och måluppfyllelse.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektplaneringen har lett till en komplett ansökan till EIT Raw Materials inom deras call ´KAVA upscaling projects´. Om beviljat kommer uppskalningsprojektet att bana vägen för kommersialisering av en tjänst för att passivt rena lak- och processvatten från kväve med hjälp av en bioreaktor. Tekniken har fördelar över aktiva (energikrävande) reningsmetoder genom att processen har ett mycket lågt behov av energi och underhåll samt att reningen fungerar mycket bra för rening av vatten med låg kvävehalt.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av att skriva en projektansökan till EIT Raw Materials. Projektledaren hade huvudansvaret för att skriva ansökan med input från LKAB och Cedervall arkitekter, och Ducit Innovation AB, LTU Business samt WSP Sverige AB hade viktiga roller med att ta fram en preliminär plan för kommersialisering och marknadsintroduktion. Det kan konstateras att budget- och finansieringsarbetet var mer omfattande än väntat och borde ha påbörjats tidigare under arbetets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 mars 2017

Diarienummer 2017-01620

Statistik för sidan